Mips Hjälm

Här hittar alla våra cykelhjälmar med Mips. Många moderna hjälmar är idag utrustade med Mips, som ger dig ett extra skydd mot hjärnskakningar.


Vad är då Mips, och hur hjälper dig en cykelhjälm med Mips om olyckan skulle vara framme?


Mips är från början ett Svenskt företag som som utvecklar en revolutionerande teknik för att minska risken för hjärnskakningar. Mips är en extra insats i cykelhjälmen som tillåter en viss rotation vid ett slag. Detta gör att nedslagskraften kan minskas med upp till 40 procent jämfört med en cykelhjälm utan Mips. Studier från cykelolyckor visar att många smällar mot hjälmen inte kommer vinkelrät mot hjälmen utan snarare i en vinkel. Mipsinsatsen i hjälmen tillåter då skalet att rotera i relation till ditt huvid, detta ger en dämpande effekt och reducerar risken för hjärnskakning avsevärt.


Se alla Cykelhjälm